Vår expertis

Utmaningar vi ser

Andel ledare som inte lyckas skapa engagemang och nå resultat
Tid ett genomsnittligt team lägger på den faktiska uppgiften
Andel organisationer som redovisar värdegrundskonflikter
Team vi hjälpt
Ledare vi stöttat
Genomförda assessments

Vårt team

Karin Sundin

Partner

Legitimerad psykolog och civilekonom.

Staffan Jönsson

Partner

Fil mag socialpsykologi och ekonom.

Eva Engqvist

Partner

Fil mag Human Resource Development

Henrik Gustafsson

Partner

Legitimerad psykolog.

Välkommen att kontakta oss

Adress
Kontakt
E-post: info@jsgconsulting.se Telefon: 070 573 99 72