JSG Consulting hjälper organisationer och företag att förändra och mobilisera beteenden i linje med mål och strategier. Vi levererar tjänster inom tre huvudsakliga områden – ledarskap, team och organisationskultur. Vi jobbar med att identifiera och hantera risk, frigöra potential och öka effektiviteten inom dessa tre områden.

Vi eftersträvar ett flexibelt sätt att samarbeta och levererar våra tjänster i tre faser; insikt, strategi och förändring. Vi skapar värdefulla insikter utifrån komplexa data inför viktiga beslut. I komplement erbjuder vi rådgivning och strategi och går även in i gemensamt förändringsarbete tillsammans med våra kunder.

Vår branscherfarenhet inbegriper bland annat arbete med kunskapsintensiva företag inom konsultbranschen och forskningsintensiva företag inom läkemedel, en stor bredd av företag inom retail, flera av de större företagen inom tillverkningsindustrin och gedigen erfarenhet av arbete med offentlig sektor. Som exempel har vi för dessa verksamheter jobbat med:  

  • Ledarbedömningar
  • Management audits 
  • Ledarutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling
  • Medarbetarskap
  • Organisations- och kulturanalyser
  • Förändringsarbete

Vi är sedan många år tillbaka skolade i ett evidensbaserat arbetssätt, vilket innebär att vi är systematiska i våra analyser och att vår metodik vilar på bästa möjliga vetenskapliga grund och evidens. Vi har samtliga bakgrund som organisationskonsulter, och även egen chefs- och ledarerfarenhet som vi utgår från. Karin Sundins utbildningsbakgrund är leg psykolog och civilekonom, Eva Engqvist har en fil mag i Human Resource Development, Henrik Gustafsson är leg psykolog och Staffan Jönsson är fil mag i socialpsykologi och fil kand i företagsekonomi. Vi är samtliga certifierade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) och är vana användare och utbildare i ca 30-tal psykometriska test för analys på individ, grupp och organisationsnivå.