Vi erbjuder:

  • Bedömning av ledare
  • Bedömning av specialister och andra nyckelroller
  • Screening
  • Second opinions
  • Management audit – översyn av era ledares
  • Marknadens mest välrenommerade testverktyg

Har ni rätt ledare på plats inför er fortsatta resa? Behöver ni en översyn av de ledare och ledningsgrupper ni har, eller stöd att bedöma blivande ledare? Ledare kan kompetensutvecklas, men då är det avgörande att rekrytera ledare som också har goda förutsättningar för utveckling. Vi hjälper våra kunder att identifiera talang och fatta rekryteringsbeslut på solid, evidensbaserad grund.

Vi genomför tillsammans med er en analys och sammanställning av vad positionen och verksamheten behöver, och enas om hur djupgående information ni önskar få inför ert beslut. Utifrån vår arbetsmetodik kan vi bland annat ge svar om kandidatens potential att utvecklas i rollen, förmåga att hantera komplexitet, nuvarande kompetens och troliga riskområden inför rollen.

Kontakta oss gärna för mer information.