Vi erbjuder:

  • Utbildningar för både nya och erfarna chefer
  • Personligt och balanserat ledarskap
  • Leda grupper och team
  • Leda ledningsgrupper
  • Utvecklande ledarskap, Full Range Leadership Model 
  • Förändringsledarskap och beteendepåverkan
  • Ledarcoaching
  • Ledarfeedback via olika 360-verktyg 

Många ledare har en påtaglig utmaning i hur de leder verksamhet och hur de leder andra. Vissa blir alltför operativa, andra blir alltför strategiska. Vissa blir alltför kravställande, andra blir alltför möjliggörande. De mest kapabla ledarna är de som finner en god balans i sitt ledarskap.

Att utveckla ett balanserat ledarskap ger goda effekter både i hur man leder verksamhet och i hur man leder andra. Det bidrar till bättre måluppfyllelse, bättre hållbarhet i ledarskapet, högre engagemang hos medarbetare och nöjdare kunder. Vi ger stöd och utveckling i förhållande till nuvarande och kommande ledarutmaningar och vi anpassar upplägg och metodik utifrån era behov.

Kontakta oss gärna!