Vi erbjuder:

Teambuilding

  • Skapa överblick på olikheter och stärka kommunikationen inom teamet 
  • Analys genom välrenommerade metoder

Teamutveckling

  • Stärkt fokus på omvärld, intressenter och kunder
  • Tydligare målbilder och strategier
  • Bättre kommunikation och hantering av olikheter 
  • Effektivare möten och beslutsprocesser
  • Effektfulla spelregler 
  • Ökad tillit och psykologisk trygghet
  • Analys genom välrenommerade metoder

De flesta organisationer organiserar sina verksamheter i grupper och team, och delar en övertygelse om vikten av gott samarbete. Hur samarbete ska ske i en grupp eller ett team är däremot sällan förtydligat. Vi ser ett återkommande mönster av åtta bärande faktorer som lägger grunden för effektivt och engagerande samarbete. 

Team utvecklas när de förstår vilka faktorer som utgör basen för ett team att prestera, när de får feedback på hur de förhåller sig till dessa faktorer och när de börjar åtgärda de identifierade gapen. Vi genomför tillsammans med er en analys och behovsinventering och anpassar upplägg för enskilda team, flera eller alla team i er organisation.

Kontakta oss gärna!