JSG CONSULTING

Vi hjälper dig att frigöra potential och hantera risk i din organisation.

Slide 1

Ledarskap

Vi befordras till ledare för att vi levererar resultat, vi misslyckas som ledare för att vi inte kan hantera relationer.

Team

Ett team kan lösa problem och uppnå resultat som ligger långt bortom förmå-gan hos enskilda individer.

Kultur

Ledare kan bytas ut, team kan upplösas, men organi-sationskulturen behöver du lära dig jobba med.

Vår arbetsmodell

Vi arbetar för att skapa ökad insikt, med strategisk rådgivning och med stöd för att driva förändring.

Pågående uppdrag: Strategiskt förändringsstöd åt ett företag i tjänstesektorn. | Ledarutveckling och coaching med internationella ledare i ett globalt läkemedelsbolag. | Ledarskapsprogram och coaching för ett byggbolag och för en kommun. | Utvecklingsprogram för erfarna chefer. | Verksamhetsanalys och chefsurval åt en kommun. | Grupputveckling i en kommun. | Värdegrundsarbete med ett företag i telekombranschen. | Föreläsningar på Stockholms universitet.