Vi tillbringar en tredjedel av våra vuxna liv på jobbet, så organisationskulturen har stor betydelse för alla som jobbar. Organisationskultur är något svårt att bygga och lätt att förstöra. Det krävs ett helhjärtat engagemang från alla ledare på alla nivåer för att forma en önskvärd kultur, och det är ett arbete som måste göras varje dag.

Med en stark organisationskultur lyckas man samordna och engagera starka krafter inom verksamheten, genomföra strategi och planer samt förnya sig – bättre än konkurrenterna. De flesta ledare förstår att strategi och kultur är beroende av varandra, men finner frågorna svåra att omfamna. Hur tar man sig an ett arbete med att forma en önskvärd kultur och vad innebär alternativet, en icke önskvärd kultur?

Vi bistår våra kunder med expertis så att de systematiskt bygger organisationskulturen på rätt grund. Några exempel på hur vi stöttar våra kunder:

Överblick på effektiva organisationsbeteenden. Många organisationer försöker uttrycka sin önskade identitet genom så kallade kärnvärden. I processen att ta fram värdeord finns ett stort antal fallgropar, och överlag en okunskap om vad som är effektiva eller ineffektiva organisationsbeteenden. Vi hjälper verksamheter navigera förbi fallgroparna och att identifiera och förstärka effektiva organisationsbeteenden.

Analys av utmaningar och utvecklingsbehov. Vi har en gedigen kunskap av att kartlägga kritiska faktorer i en organisation och hur de påverkar kulturen. Vi hjälper er att förstå drivkrafterna hos era ledare och medarbetare, var energi läcker i verksamheten och hur vägen ser ut mot högre grad av engagemang och effektivitet. 

Etablera kultur genom struktur. Organisationskultur är något konkret för en del ledare, men abstrakt och svårfångat för andra. Att förändra organisationskulturen är inte en snabb åtgärd, men inte heller någon vag eller abstrakt aktivitet. Vi jobbar med beprövade metoder för att utveckla beteenden och bygga in kulturen i strukturer och processer. Kulturen måste speglas i exempelvis rekrytering, mål, belöningssystem, kommunikation och ledarbeteenden.

Vi på JSG guidar kunder i gränslandet mellan förändringsledning och beteendeutveckling. Förändringsledning har sin speciella dynamik och sina fallgropar, och vi skapar systematik i det arbetet. Ingen kulturförändring kommer heller till stånd om inte beteenden förändras i verksamheten, och vi hjälper våra kunder med organisatorisk beteendeutveckling. Vi har alla akademisk examen, vi håller oss á jour med aktuell forskning och vi har alla haft chefs- och ledarbefattningar där vi jobbat med kultur och lett förändring.