Vi erbjuder:

  • Ökad omvärldsförståelse och förändringsberedskap
  • Tydligare målbilder och strategier
  • Bättre hantering av olikheter i ledningsgruppen
  • Effektivare möten och beslutsprocesser
  • Stärkt professionalism inför uppdraget
  • Ökad tillit och psykologisk trygghet
  • Analys genom välrenommerade metoder

Ledningsgruppen sätter tonen för övriga grupper och team i verksamheten. Om ledningsgruppen har en tydlig systematisk metodik för hur man jobbar som team, så kommer de agera som förebilder för verksamhetens övriga team. Om ledningsgruppen snarare kännetecknas av starka individualister med samarbetssvårigheter så sprider sig i stället problemen vidare. 

Vi hjälper er att stärka bärande element i ett systematiskt ledningsgruppsarbete. Vi genomför tillsammans med er en analys och behovsinventering, och anpassar upplägg för en eller flera ledningsgrupper i er organisation. 

Kontakta oss gärna!