Ledarskap är i den korta versionen en process där en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. Detta i en samtid med allt högre grad av individualisering och anspänningar individer emellan. Det sker också i en organisatorisk kontext kännetecknad av snabbare kast, högre osäkerhet, ökad komplexitet och där ledarna, teamen och organisationerna ställs inför allt fler möjliga scenarion. 

Den värld som nästa generation kommer att växa upp i kan vi knappt föreställa oss. Vi kommer aldrig mer möta så lite förändring som vi gör just nu. Organisationers förmåga till anpassning, förnyelse och innovation kommer att sättas alltmer på prov. 

Ledaruppdraget är inte enkelt. Ett stort antal ledare förmår inte att engagera sina medarbetare till att nå satta mål och hantera nödvändig förändring. Skillnaden mellan bra och dåligt ledarskap är mer avgörande än någonsin för en organisations framtid. Hur säkerställer man att man har de ledare som behövs för att möta framtida utmaningar? Hur skapar man förutsättningar för att få nuvarande ledare att förflytta verksamheten i en positiv riktning?

Vi bistår våra kunder med expertis så att de systematiskt och genomtänkt stärker ledarskapet för att möta morgondagens utmaningar. Några exempel på hur vi stöttar våra kunder:

LEDARSTRATEGI: Vi hjälper våra kunder att spegla sin verksamhetsstrategi i en ledarstrategi. Det innebär att strukturerat besvara frågan – vart ska verksamheten och vilket ledarskap tar oss dit? Med en ledarstrategi på plats får en verksamhet en tydlig riktning för hur ledare identifieras, rekryteras och utvecklas.

LEDARURVAL: Vi hjälper våra kunder med kvalificerade bedömningar av ledarlämplighet. Vi har djup kunskap i att bedöma potential och kompetens, och identifiera riskbeteenden. Vi guidar våra kunder i vilket stöd en specifik kandidat kan komma att behöva i en ny befattning och vilka ledarförmågor som behöver utvecklas.

LEDARUTVECKLING: Vi hjälper våra kunder att utveckla ledare i sina nuvarande och inför kommande roller. Vi gör det genom individuell coaching såväl som genom kompetenshöjande insatser i form av ledarprogram. 

Vi på JSG har gedigen kunskap i att stärka ledare på alla nivåer att utveckla mer effektiva förhållningssätt och beteenden. Våra utvecklingsinsatser ger tydlig och mätbar effekt. Vi har jobbat med verksamheter inom många branscher och med olika behov. Vi har stor internationell erfarenhet och har stöttat flera globalt ledande verksamheter med att stärka deras ledarskap. Vi har alla akademisk examen, vi håller oss á jour med aktuell forskning och vi har alla jobbat i chefs- och ledarbefattningar. 

Läs mer om hur vi kan bistå er under ”Våra tjänster”.