KARIN SUNDIN

Karin Sundin

Jag är legitimerad psykolog och ekonom och har arbetat som konsult sedan början av nittiotalet. Jag har arbetat med såväl mindre som större organisationer och hjälpt dessa att inom urval, ledarskap och förändringsarbete se kartan tydligare och hitta verktyg för effektivt arbete framåt.

Jag har jobbat som chef och suttit i ledningsgrupper, något jag har stor nytta av i mitt arbete. Det finns ständigt nya delar i kunskapsområdet när det gäller utvecklingen av organisationer och ledarskap. Detta är en spännande resa som jag trivs med – att använda beprövad kunskap men också öka den egna förståelsen genom möten med andra.

Jag har bland annat arbetat med att lägga upp och genomföra ledarprogram, haft ansvar för ett stort antal utbildningar, ansvarat för urvalsprocesser på ledningsnivå, coachat chefer och medarbetare på olika nivåer samt genomfört kulturförändringar.

HENRIK GUSTAFSSON

Karin SundinJag är legitimerad psykolog med närmare 15 års erfarenhet av att jobba som konsult. Under dessa år har jag arbetat med många stora och små organisationer, och hjälpt dessa att utvecklas på både strategisk och operativ nivå. Jag har bland annat gedigen erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor. Jag är en mycket van föreläsare och utbildare inom mitt område, med återkommande uppdrag på universitetsnivå som ett exempel.

Jag tror starkt på självmedvetenhet som ett strategiskt verktyg i ledarskapet. Jag har själv arbetat som chef och suttit i ledningsgrupper, med medarbetare både i Sverige och i andra nordiska länder. Detta är självklart något som gett en insikt i ledarskapets olika delar.

Jag har bland annat ansvarat för rekryterings-/urvalsprocessen i många stora organisationer, kartläggningar och management audits, internationella projekt för medarbetarundersökningar, utvecklingsuppdrag för ledar- och medarbetargrupper, konstruktion och implementering av Assessment Center samt en stor mängd utbildningar.

STAFFAN JÖNSSON

khkjhkjh

dfgdf

dfgdf