INSIKT, STRATEGI OCH FÖRÄNDRING

Utifrån erfarenheter av att både ha varit leverantör och köpare av konsulttjänster har vi lärt oss att typen av stöd som efterfrågas varierar. Vi låter era behov styra men vi har sett att vårt stöd framför allt efterfrågas vid tre tillfällen; för att skapa ökad insikt i komplexa frågor, rådgivning samt stöd i att utveckla en strategi och stöd för att driva förändring.

modell

JSG erbjuder olika typer av tjänster inom våra tre områden, ledarskap, team och organisationskultur. Vi arbetar på tre nivåer, beroende på vilken typ av samarbete som behövs. Dessa tre nivåer är:

  • Insikt – När du vill få en analys av läget, exempelvis för att kunna ta ett viktigt beslut. Vi är specialister på att systematiskt och metodisktsammanställa och tolka komplex data. Utifrån våra bedömningar får du nika insikter i olika frågor och tillgång till vägledande benchmark-data som kan fungera som både karta och kompass.
  • Strategi – När du vill ha stöd i hur du ska gå framåt. Ofta vill kunder få stöd av oss med rådgivning utifrån de analyser vi genomfört. Vad bör förändras, vilka förändringar kommer att ge störst effekt och vilken typ av strategi bör tillämpas? Våra tjänster inom strategi och rådgivning bygger vidare på arbete som gjorts i insiktsfasen.
  • Förändring – När du vill att vi genomför en förändring tillsammans. Utifrån genomförda analyser och assessment formulerar vi tillsammans en förändringsstrategi. Sen initierar och driver vi gemensamma förändringsprojekt, samtidigt som vi bygger förändringskompetens hos era ledare. Tillsammans skapar vi kort- och långsiktiga resultat.