Varje organisations resultat vilar på hur bra människor arbetar tillsammans. Grupper och team är den grundläggande organiseringsprincipen idag, men inte så många team presterar riktigt bra. Hur kan det komma sig? I en internationell undersökning från 2020 där 500 seniora HR-specialister tillfrågades sade 88 procent att deras organisation står och faller med förmågan till bra samarbete. Däremot var det endast 12 procent av de tillfrågade som hade en modell för hur samarbete ska gå till, det vill säga hur man jobbar tillsammans i ett team. Dessutom skiljer inte organisationer på grupper och team. Det finns en skillnad, och båda behövs utifrån de uppdrag som finns – men de behöver ledas på olika sätt.

Vad händer i ett team som inte funkar bra? Vi tappar önskvärda saker, till exempel kunder, kvalitet, talanger, engagemang och effektivitet. Vi får också en del icke önskvärt; konflikter, ohälsa, sjukskrivningar, personalomsättning, ökade kostnader med mera. 

Hur säkerställer man att samarbetsförmåga blir något mer än en generell klyscha? Hur skapar man bästa möjliga förutsättningar för medarbetare att prestera bra tillsammans i grupper och i team?

Vi hjälper våra kunder med att systematiskt stärka förmågan att samarbeta, oavsett om det gäller ett, flera eller alla team i organisationen. Några exempel på hur vi stöttar våra kunder:

Ledningsgruppen sätter tonen för teamkultur. Om ledningsgruppen har en tydlig, systematisk metodik för hur man jobbar som team så blir de förebilder för verksamhetens övriga team. Om ledningsgruppen snarare kännetecknas av starka individualister med samarbetssvårigheter så sprider sig detta också. Vi har gedigen erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper, såväl som att hjälpa dem att forma teamkultur i övriga organisationen.  

Rätt diagnos – inte bara en hammare. Det finns ett uttryck som gör gällande att om det enda verktyget du har är en hammare så kommer allt framstå som en spik. För att kunna ge team och organisationer rätt typ av diagnos och rätt typ av stöd för utveckling, så behövs olika verktyg. Vi har ett flertal analysmetoder för teamdiagnos, för att kunna använda rätt verktyg vid rätt tillfälle. 

En roadmap för utveckling. När ett team förstår vilka faktorer som utgör basen för att prestera, när de får feedback på hur de förhåller sig till de faktorerna och när de börjar åtgärda de identifierade gapen, då stärks leveransen. Vi skapar förståelse för vilka de bärande faktorerna är hos högpresterande team och stärker systematiskt kompetensen hos ett, flera eller alla team i organisationen. 

Vi på JSG ger de som leder grupper bästa möjliga stöd för att utveckla sin grupp, och de som leder team bästa möjliga stöd för att utveckla sitt team. Vi hanterar en process som kan vara komplex och känslig där vi behöver kunna vara inlyssnande, samtidigt som vi också behöver kunna utmana. Vi har alla akademisk examen, vi håller oss á jour med aktuell forskning och vi har alla jobbat i chefs- och ledarbefattningar och lett såväl grupper som team.

Läs mer om hur vi kan bistå er under ”våra tjänster”