Ledare i äldreomsorgen

Ledare_i_aldreomsorg

 

Klicka här om du är intresserad av att veta mer, eller om du vill anmäla dig, så kontaktar vi dig.

Kursen ”Ledarskap i äldreomsorgen”

Hur får du medarbetare att känna att det arbete ni gör är meningsfullt och viktigt? På vilket sätt är ni effektiva samtidigt som ni trivs/har roligt? Hur skapar du arbetsglädje i din grupp?

Inom äldreomsorgen behövs arbetsglädje – liksom den behövs i alla yrken. I denna kurs får du verktyg för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att du ska skapa arbetsglädje i just din arbetsgrupp i äldreomsorgen.

Kursen består av kortare teoripass varvade med upplevelsebaserade övningar.

Under två dagar får du i en mindre grupp arbeta med delar som är viktiga och självklara i ledarskapet, men ibland ack så försummade;

  • Medarbetarnas delaktighet och engagemang, hur kan vi arbeta för att främja det?
  • Självkännedom – varför behöver jag det i mitt ledarskap? Hur utvecklar jag min självkännedom? Hur arbetar jag med mina styrkor och utvecklingsområden om jag behöver förändra mitt ledarskap?
  • Att se på arbetsgruppen i ett grupperspektiv – hur påverkar det mitt ledarskap och vad vinner vi på det? Om gruppdynamikens kraft. Hur anpassar jag mitt ledarskap efter grupprocessens faser? Feedback – hur ger jag det på ett utvecklande sätt?
  • Ett hållbart ledarskap genom KASAM. Om inkluderande och uppskattande ledarskap. Vilka signaler sänder jag som ledare och hur påverkar de arbetsgruppen? Närvarande ledarskap – hur skapar jag det?
  • Uppskattande miljö – vad är det och hur startar jag den upplevelsen?
  • Reflektion – det mycket viktiga verktyget när vi bygger grupp. Vad är det och hur får vi det att fungera?

Kursledare är Jonas Allenbrant och Karin Sundin. Jonas Allenbrant är sjuksköterska med påbyggnad inom ledarskap- och organisationsutveckling. Han har arbetat inom äldreomsorgen i närmare 30 år, de senaste 20 åren på olika chefsbefattningar. Karin Sundin är psykolog och ekonom, med lång erfarenhet som psykolog inom organisationspsykologi. Hon har arbetat med ett flertal ledarprogram inom äldreomsorgen och handleder chefer inom äldreomsorgen. De är författare till boken ”Ledare i äldreomsorgen”. Boken ingår i kursen och delas ut vid start.

Målgrupp

Chefer/arbetsledare eller blivande chefer/arbetsledare inom äldreomsorg. Max 14 personer (utbildningen genomförs med minst 10 deltagare). Vi strävar efter minst två deltagare från samma arbetsplats.

Utbildningen

2 dagar, Åkeshofs slott, Bromma, Stockholm.

kl 0900-1630 båda dagarna.

Datum under 2019:

1-2 april

13-14 juni

23-24 september

28-29 oktober

Kostnad

6900 kr exkl moms för två dagar. Lunch samt fika ingår. Eventuell logi tillkommer – logi finns på samma ställe som utbildningen hålls.

Boken ”Ledare i äldreomsorgen” är inkluderad.

Kursmaterial i form av ppt-kopior.

Boken ”Ledare i äldreomsorgen”

En handbok i utveckling och arbetsglädje

Boken vill inspirera ledare och chefer inom äldreomsorgen att skapa arbetsplatser med delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Den röda tråden är att en närvarande chef är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Ett kapitel ägnas åt praktiska övningar som kan utveckla arbetsgruppen.

Kommentarer från utvärdering vid tidigare kurser:

-Kursen överträffade förväntningarna. Trots olika verksamhetsområden inom äldreomsorgen fokuserade kursinnehållet på ledarutveckling. Kursledare som styrde tillbaka till ”kärnan” när tankar och erfarenheter tog för stor plats. Stort tack!

-Supergivande kurs. Tycker att jag fått en hel del med mig som kommer att vara till hjälp under mitt arbete. Ni är fantastiska, fortsätt med det ni gör. Två av mina underbaraste dagar! Nyttigt att lära sig nya saker och få träffa nya kloka personer som är fulla med idéer.