Ledarskap

”Changes in leadership is followed by changes in organizational performance.” 

– Day & Lord (1988) –

Under våra år som ledarskaps- och organisationskonsulter har vi genomfört flera hundra bedömningar av ledare i olika branscher och på olika nivåer. Vi har studerat ledarskap på plats i organisationer, och haft förmånen att se många goda exempel på riktigt duktiga ledare och riktigt bra ledarskap. Vi har också sett många exempel på ledare som inte förmår att hantera sina uppdrag. Konsekvensen har varit negativ och omfattande både för dem själva och för de individer och organisationer som de ansvarat för. Man skulle kunna uttrycka det som att vi befordras till ledare för att vi levererar resultat, vi misslyckas som ledare för att vi inte kan hantera relationer.

EFTERFRÅGAN PÅ BRA LEDARSKAP ÄR STÖRRE ÄN UTBUDETLedarskap

Mot bakgrund av hur avgörande ledarskapet är för en organisation är det inte märkligt att organisationer över tid spenderar allt mer resurser på ledarutveckling. Samtidigt är det också en mätbar trend att det allmänna förtroendet för ledare i privata och offentliga organisationer sjunker. Detta är problematiskt för alla de intressenter som berörs av ledarskap.

EN TYDLIG MODELL FÖR URVAL OCH UTVECKLING AV LEDARE

Ledarskap innebär både stor möjlighet och risk för en verksamhet. Vi ser det som absolut affärskritiskt att både välja personer med de grundläggande förutsättningarna för uppdraget som ledare, men också att kontinuerligt stärka ledarna i sin kompetens och stötta dem i deras utveckling. Vi har en stark övertygelse om värdet av kontinuerlig utveckling för ledare, men för att höja verkningsgraden av utvecklingen är det avgörande att tänka igenom vilken utveckling och för vem.

SOLID METODIK OCH GEDIGEN ERFARENHET

Vi som jobbar på JSG Consulting har under ett stort antal år jobbat med frågor som berör framgångsrikt ledarskap såväl som misslyckat ledarskap och de faktorer som leder i ena eller andra riktningen. Vi har mycket gedigen kunskap i frågornas komplexitet och erbjuder våra kunder stöd i hela spannet från urval till utveckling av ledarskap.