Kultur

It’s about culture. I could leave our strategy on an airplane seat and have a competitor read it, and it would not make any difference. 

– John Stumpf, CEO Wells Fargo Bank –

När vi kollektivt gör rätt saker på rätt sätt är det som att bevittna en stark länk mellan en bra verksamhetsstrategi, en effektiv affärsmodell och en sund organisationskultur – vi är på väg i rätt riktning och vi har bra med vind i seglen.

GRUNDEN FÖR VÄRDESKAPANDE LIGGER I KULTUREN

Kultur

Genom väl samordnat och planerat samarbete kan en organisation förmå att lösa problem och uppnå resultat som ligger långt bortom förmågan hos enskilda individer. Med en stark organisationskultur lyckas man samordna starka krafter inom verksamheten, genomföra strategi och planer samt förnya sig och hantera innovation – bättre än konkurrenterna. Basen för att vinna på en marknad, skapa starkt kundvärde och bygga kort- och långsiktig konkurrensfördel ligger i förmågan att skapa en positiv dynamik mellan strategi och kultur.

LEDARE SOM JOBBAR MED ELLER MOT KULTUREN

Många av de mest framgångsrika ledarna vi fått möjlighet att jobba med under våra år som konsulter har sett arbetet med organisationskulturen som den absolut viktigaste frågan för dem att arbeta med. Vi har sett ett stort antal andra ledare som finner frågor om kultur svåra att omfamna och som medvetet eller omedvetet bortprioriterar detta arbete.

AFFÄRSKRITISKT ATT KUNNA ÄNDRA KOLLEKTIVT BETEENDE

I en större global undersökning bland toppchefer som konsultföretaget Bain & Co genomfört svarade drygt 80 procent att organisationskulturen utgör skillnaden mellan hög- och genomsnittligt presterande bolag, 65 procent ansåg sig behöva genomföra förändringar i sin egen organisationskultur men endast 10 procent lyckas med sitt förändringsarbete. Att förändra kultur är inte lätt och det går inte snabbt – men det går.

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT FRIGÖRA POTENTIAL

I vårt arbete fokuserar vi på att ge konkreta redskap för ledare att systematiskt och fokuserat arbeta med att skapa och stärka länken mellan strategi och kultur i syfte att stärka konkurrensfördel och driva resultat.