Om JSG

DYNAMIKEN MELLAN LEDARSKAPET OCH KULTUREN

Vi på JSG har tillsammans varit konsulter inom området organisation under många år. Vi har även egen erfarenhet av att vara chefer och att driva bolag i ledningsgrupper. Under åren har vi plockat upp ett antal insikter, bland annat om den kraft som ligger i länken mellan strategi, utmaningar i befintligt ledarskap och organisationskultur. Vår övertygelse är att organisationens mål bäst uppnås och överträffas när vi ger konkreta verktyg för att effektivisera ledarskapet och ledarnas sätt att förhålla sig till organisationskulturen.

Information

SAMSYN, GENOMFÖRANDE OCH FÖRNYELSE

Starkt värdeskapande organisationer delar vissa gemsamma nämnare. I dessa organisationer lyckas man skapa stark samsyn om vägen framåt, man lyckas genomföra sina strategier och förnya sig – effektivare än konkurrenterna. Nyckeln till denna förmåga står att finna i dynamiken mellan ledarskapet och organisationskulturen. Finns en stödjande och kraftfull kultur för att verkställa strategi och förnya arbetssätten?

STÖD I BESLUTSFATTANDE OCH FÖRÄNDRING

I vårt arbete fokuserar vi på tre huvudområden: Ledarskap, team och organisations-kultur. Inom dessa områden har vi sett en massa exempel på arbetssätt, både goda och mindre goda. Detta har lett till att vi nu arbetar utifrån tre nivåer: Insikt, strategi och förändring. Vilken nivå på samarbetet vill du själv ha? Vill du ha en insikt, en bild av situationen? Finns det ett gap mellan nu-läge och bör-läge? Vill du ha råd och stöd i formuleringen av en strategi, en hjälp framåt? Eller vill du att vi genomför ett förändringsarbete tillsammans?  Vårt systematiska och evidensbaserade tillvägagångssätt hjälper våra kunder att fatta välinformerade beslut och driva effektivt förändringsarbete.